كشتي كروز اقيانوس پيماي ساني

توسط
در امکانات

كشتي كروز اقيانوس پيماي ساني هم به جمع ناوگان حمل و نقل دريايي كيش در ايام نوروز پيوست.

اين كشتي در هر شرايط آب و هوايي امكان جا به جايي مسافر و خودرو را دارد.

پست های توصیه شده

ارسال نظر